Podsumowanie projektu Drukuj

W piątek 22 maja 2015 r. zorganizowaliśmy plenerowe spotkanie mające na celu podsumowujące projektu „Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwoleńki”.

Na nasze zaproszenie przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, przedstawiciel władz lokalnych i inne osoby bez których realizacja tego projektu był możliwa.

Podczas wizyty terenowej uczestnicy mogli zapoznać się z efektami prac w postaci utworzenia nowych zbiorników, odmulenia starych stawów oraz utrzymania lęgowisk żółwia błotnego.