Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

O projekcie PDF Drukuj

 

Projekt „Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwoleńki”

 

 

Tempo zmian środowiska nad Zwoleńką pozwalało przypuszczać, że za kilkanaście lat dzisiejsze lęgowiska
żółwi zarosną lasem, a torfianki w których żyją żółwie zamulą się.

Zamierająca „żółwiowa” torfianka w Baryczy, 2007 r.(fot. P. Chołuj)

Oznaczałoby to powolną degradację lokalnej populacji żółwia. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji uznaliśmy,
że głównym celem projektu powinna być praktyczna ochrona siedlisk i lęgowisk tego gatunku.

 

Projekt był realizowany w latach 2010-2014
przez Mazowiecko - Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
.

Jego efektem było:

• usunięcie ok. 7 ha zadrzewień i zakrzewień na lęgowiskach i nad zbiornikami w Baryczy, Zastoczu
i w rezerwacie w Borowcu (tu najwięcej). Prześwietlano zarówno zbiorniki jak
i usuwano zadrzewienia z lęgowisk,

• wykopanie nowych i odmulenie starych torfianek w kilkunastu miejscach doliny (głównie w Baryczy
i w rezerwacie „Borowiec” gdzie wykopano największy zbiornik o pow. ok. 0,9 ha),

• coroczne wykaszanie 1 ha trzcinowisk w rezerwacie „Borowiec” w celu usunięcia nadmiaru
biomasy zarastającej jedno ze starorzeczy, na którym występują żółwie,

• dokonanie inwentaryzacji żółwi i ich środowisk: zbiorników nad Zwoleńką, obecnych
i potencjalnych lęgowisk, inwentaryzacji roślinności torfianek i lęgowisk.

Przeprowadzono szereg działań edukacyjnych, w tym wykonano ścieżkę edukacyjną przy
Szkole Podstawowej w Baryczy i wydano folder „W krainie żółwia”. Przeprowadzono również
prelekcje w szkołach, a w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu i w siedzibie Nadleśnictwa Zwoleń
zrealizowano wystawę na temat „zwoleńskich” żółwi.

 

 

Efektem projektu jest również publikacja "Zwoleńka Ostatnia dzika rzeka południowego Mazowsza".

 

Projekt był realizowany w zespole: Piotr Chołuj, Andrzej Satory - Wąsik oraz Anna Glista.
Nieocenionego wsparcia w pracach udzielali Jacek Tabor, Cezary Iwańczuk, Marcin Pawłowicz,
Adrian Szafrański oraz kierownictwo i pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i oddziału terenowego RDOŚ w Radomiu,
Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i Lipsku, Urzędów Gmin w Przyłęku, Zwoleniu i  Chotczy.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

W przypadku zaobserwowania żółwi prosimy o kontakt z Piotrem Chołujem, tel.  502 078 442, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

wycinka2012

Wycinka drzew w celu prześwietlenia stawu w Baryczy, 2012 r. (fot. P. Chołuj)

 

odrosty

Usuwanie odrostów robinii akacjowej na lęgowisku w rezerwacie „Borowiec”, 2014 r. (fot. P. Chołuj)

Nowy staw

Nowy zbiornik w rezerwacie „Borowiec”, wrzesień 2014 r. (fot. A. Szafrański)

 

Staw przed

Staw w Baryczy przed usunięciem nadmiaru osoki i odmuleniu, czerwiec 2014 r. (fot. P.Chołuj)

Staw po zabiegach

Staw w Baryczy po usunięciu nadmiaru osoki i odmuleniu, wrzesień 2014 r. (fot. P.Chołuj)

 

Oczyszczony staw w Baryczy, lipiec 2013 r. (fot. P. Chołuj)

 

Jeden z nowo wykopanych zbiorników z wyspą dla żółwi, 2013 r. (fot. T. Pluta)

 

Osiągnięto efekty ekologiczne projektu

 

Strona M-ŚTO

Sondy

Czy ochrona żółwia błotnego w Polsce jest na odpowiednim poziomie?