Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

I Warsztaty żółwiowe PDF Drukuj

Mazowieckie-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki” zoorganizowało w dniach 26-27 listopada 2011 roku konferencje poświęconą żółwiowi błotnemu, pod roboczym tytułem: „I Warsztatów Żółwiowych”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ramowy program I Warsztatów Żółwiowych przedstawiał się następująco:

26.11.2011

11.00-11.10 - Powitanie uczestników - Prezes Mazowiecko–Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

11.10-11.30 - Założenia projektu „Ochrona  siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki” - Piotr Chołuj, koordynator projektu, M-ŚTO

11.30-12.15 - "Czynna ochrona żółwi słodkowodnych - wnioski z dotychczasowych  programów" - Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski

12.15-12.30 - przerwa „kawowa”

12.30-12.50 - "Żółw błotny - stan populacji, zagrożenia  i aktywna ochrona w Poleskim Parku Narodowym” - Radosław Olszewski,  Szymon Kolasa,  Poleski Park Narodowy

12.50-13.15 - „Praktyczne aspekty badań telemetrycznych żółwi błotnych  w Poleskim Parku Narodowym” - Mariusz Wójcik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

13.15-13.30 - „Ochrona żółwia błotnego  w ramach projektu ‘Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim" - Robert Bochen, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

13.30-14.30 - przerwa obiadowa

14.30-15.00 - „Żółw błotny w Polsce północno-wschodniej – rozmieszczenie, liczebność, zagrożenia” - Grzegorz Górecki, Uniwersytet Warszawski

15.00-15.30 - „Struktura genetyczna polskich populacji żółwia błotnego Emys orbicularis” - Beata Prusak i inni,  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt

15.30-16.00 - Zaburzenia otarczowania pancerza u żółwia błotnego z Doliny Zwolenki” - Adam Kotowicz

16.15-16.30 - przerwa „kawowa”

16.30-16.45 - „Ulica Żółwiowa” - pokaz slajdów - Maciej Rębiś

16.45-19.00 - czas wolny

18.00-20.00 - kolacja

27.11.2011

8.00-9.00 śniadanie

9.00-13.00 wyjazd i pobyt nad Zwolenką + obiad „terenowy”(12.00)

14.00-15.00 powrót do Ośrodka w Jedlni

 

Strona M-ŚTO

Sondy

Czy ochrona żółwia błotnego w Polsce jest na odpowiednim poziomie?